1_TAKRAF_Tagebau (51)

TAKRAF Leipzig 07_2017

3_TAKRAF_Werkhalle (694)

TAKRAF Leipzig 07_2017

TAKRAF Logistik Lauchhammer 04-07-2017

TAKRAF_Tagebau_Welzow

TAKARF Werkhalle Lauchhammer

TAKRAF Leipzig 07_2017

10_TAKRAF_Werkhalle (703) 11_TAKRAF_Werkhalle (570)

TAKRAF Leipzig 07_2017